TOP 10 KIỂU NÚT THẮT DÂY CƠ BẢN SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG NHIỀU TÌNH HUỐNG

Trong đời sống, có rất nhiều kiểu nút thắt dây khác nhau mà bạn có thể áp dụng. Với tiêu chí dễ nhớ và thoa tác nhanh gọn. DARAVIN xin chia sẻ bạn top 10 kiểu nút thắt dây cơ bản có thể áp dụng được trong nhiều tình huống cần chằng buộc hàng hóa thông thường trong công việc và cuộc sống thường ngày.

MỤC LỤC:

1. Nút thắt chịu đơn

 1.1 Cách thực hiện

 1.2 Ứng dụng trong cuộc sống

2. Nút thắt chịu đôi

 2.1 Cách thực hiện

 2.2 Ứng dụng trong cuộc sống

3. Nút thắt số 8

 3.1 Cách thực hiện

 3.2 Ứng dụng trong cuộc sống

4. Nút thắt thuyền chài

 4.1 Cách thực hiện

 4.2 Ứng dụng trong cuộc sống

5. Nút thắt ghế đơn

 5.1 Cách thực hiện

 5.2 Ứng dụng trong cuộc sống

6. Nút thắt ghế kép

 6.1 Cách thực hiện

 6.2 Ứng dụng trong cuộc sống

7. Nút thắt chân chó

 7.1 Cách thực hiện

 7.2 Ứng dụng trong cuộc sống

8. Nút thắt kép

 8.1 Cách thực hiện

 8.2 Ứng dụng trong cuộc sống

9. Nút thắt sơn ca

 9.1 Cách thực hiện

 9.2 Ứng dụng trong cuộc sống

10. Nút chạy

 10.1 Cách thực hiện

 10.2 Ứng dụng trong cuộc sống

1. Nút thắt chịu đơn.

Cách thắt nút chịu đơn

1.1 Cách thực hiện.

Co dây để hình thành một vòng tròn tại đoạn dây cần thực hiện nút thắt, sau đó luồn 1 đầu dây qua vòng tròn đó và siết chặt để tạo thành 1 nút thắt.

1.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Tạo một nút chặn chắc chắn trên thân dây, giúp dây không chui qua lỗ hoặc là điểm tựa để kéo một vật như kéo nước giếng, kéo co,..

2. Nút thắt chịu đôi.

Cách thắt nút chịu đôi (chịu kép)

2.1 Cách thực hiện.

Tương tự như thắt nút chịu đơn, nhưng luồn đầu dây qua vòng tròn liên tiếp 2 lần sau đó siết dây để tạo nút thắt.

2.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Tương tư như công dụng của nút thắt đơn 

3. Nút thắt số 8

Video cách làm nút thắt số 8

3.1 Cách thực hiện.

Co dây tạo 1 vòng tròn, tiếp tục vòng dây lên và tạo 1 vòng tròn ngược lại phía trên, sau đó luồn dây vào vòng tròn bên dưới để tạo thành hình số 8 siết chặt dây để tạo nút thắt.

3.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Thường được sử dụng để hạn chế đoạn dây không bị tuột khỏi các dụng cụ, thiết bị, phương tiện như: Cột dây khi đi thuyền buồm, leo núi, làm thang dây,..

4. Nút thắt thuyền chài.

Cách thực hiện nút thắt thuyền chài

4.1 Cách thực hiện.

Quấn một vòng dây quanh cột hoặc cọc cần cố định, sau đó quấn thêm một vòng nữa và luồn vào bên dưới vòng quấn. Cuối cùng kéo đầu dây và siết thật chặt.

4.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Được sử dụng để cố định dây thuyền vào trong cọc, căng lều trại, căng dây phơi đồ,..

5. Nút thắt ghế đơn.

Cách thực hiện nút thắt ghế đơn

5.1 Cách thực hiện.

Tạo một vòng tròn nhỏ, sau đó luồn một đầu dây từ phía dưới qua vòng tròn nhỏ đó để tạo thêm 1 vòng tròn lớn phía dưới từ đầu dây vừa luồn. Tiếp tục luồn sợi dây vòng ra sau phần dây còn lại và luồn tiếp xuống vòng tròn nhỏ một lần nữa. Siết chặt nút thắt để cố định vòng tròn lớn.

5.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Sử dụng để tạo một vòng tròn cố định ở đầu dây và buộc xung quanh người, dùng để kéo một người từ dưới sâu lên hay thả một người từ trên cao xuống như cứu hộ người bị đuối nước hoặc làm dây an toàn trong quá trình leo núi,..

6. Nút thắt ghế kép.

Cách thực hiện nút ghế kép

6.1 Cách thực hiện.

Gấp hai lần của sợi dây thừng lại với nhau. Tạo 1 vòng tròn nhỏ và luồn đầu dây đã gấp từ dưới lên qua vòng tròn nhỏ và tạo thêm 1 vòng tròn lớn bên dưới như nút thắt ghế đơn. sau đó mở rộng đầu dây và chồng vòng tròn đầu gấp từ dưới lên xuyên qua vòng tròn lớn đã tạo. nắm giữ vòng tròn lớn và siết chặt nút thắt.

6.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Tạo thành vòng tròn giúp bám chân giữa dây thừng. Ngoài ra còn có thể làm ghế an toàn trong cứu hộ.

7. Nút thắt chân chó.

Cách buộc nút thắt chân chó

7.1 Cách thực hiện.

Tạo liên tiếp 3 vòng tròn, sau đó lấy tay kéo dây vòng tròn ở giữa luồn vào 2 vòng tròn 2 bên siết chặt lại.

7.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Dùng để rút ngắn 1 đoạn dây nếu không muốn cắt đi đoạn dây đó và duy trì độ chắc chắn khi kéo giãn. Có thể sử dụng để căng buộc tải trọng vào xe tải, toa xe kéo và các sử dụng khác cho thuyền buồm.

8. Nút thắt kép.

Cách thắt nút thắt kép

8.1 Cách thực hiện.

Dùng để nối hai đầu dây có đường kính bằng nhau. Đặt 2 đầu sợi dây đối diện và nằm chéo lên nhau. Hai tay mỗi tay nắm giữ một đầu của 2 sợi dây. Đầu dây trái vòng xuống thân dây phải rồi vòng lên, sau đó bắt chéo 2 đầu sợi dây, rồi luồn đầu dây trái xuống đầu dây phải rồi kéo lên và siết chặt để tạo nút thắt.

8.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Dùng để thắt hai đầu của một sợi dây nhằm cố định một vật gì ở giữa như buộc hàng, buộc dây giày, buộc kết thúc dây băng cứu thương,..

9. Nút thắt sơn ca.

Cách buộc nút thắt sơn ca

9.1 Cách thực hiện.

Gấp đôi sợi dây, sau đó luồn đầu gấp qua vật cần cố định. Tiếp đến luồn đuôi dây vào trong đầu gấp và siết chặt.

9.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Sử dụng để treo hoặc kéo đồ vật như dùng trong làm xích đu, kéo bó củi, dựng cột cờ,..

10. Nút chạy.

10.1 Cách thực hiện.

Cột 1 vòng dây quanh cột/thanh cần cố định, sau đó luồn đầu dây 2 vòng liên tiếp vào vòng dây vừa tạo, tiếp tục luồn vòng dây thứ 3 qua vòng dây thứ 2 và siết chặt.

10.2 Ứng dụng trong cuộc sống.

Được dùng để điều chỉnh được độ dài, ngắn của đoạn dây. Được sử dụng để căng lều hoặc cố định các góc lều với những cọc nhỏ.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng